Persbericht Onafhankelijk Rijswijk

Vanochtend ontvingen wij een zeer verontrustend bericht van de zoon van een bewoner van flat Parkzicht onderdeel van Rijswijk Wonen. Waar er eerder dit jaar al ophef was rondom de enorme renovatiewerkzaamheden, lijkt nu een gevaarlijke situatie te zijn ontstaan bij de afronding van de werkzaamheden.

In de afgelopen periode is een medewerker van het bedrijf Hemubo langs geweest om alle sleutels van de brievenbussen rond te brengen en daarvoor een handtekening te vragen. Wat blijkt nu, de medewerker is besmet (geweest) met Corona. Vorige week zijn twee bewoners afgevoerd met een ambulance, vermoedelijk besmet met Corona. Gisteren is gestart met het ophangen van de zonneschermen waarbij monteurs ook de woningen van bewoners betreden en ook hierbij lijken de voorzorgsmaatregelen van het RIVM niet in acht te worden genomen.

Onafhankelijk Rijswijk maakt zich dan ook ernstig zorgen en heeft het college vragen gesteld en daarnaast een verzoek neergelegd bij de wethouder om op deze vragen vandaag nog te reageren en actie te ondernemen.

Fractie Onafhankelijk Rijswijk

15 april 2020

Vragen in het kader van ambtelijke bijstand i.v.m. werkzaamheden Rijswijk Wonen in Coronatijd.

1. De heer in kwestie heeft een brief geschreven naar Rijswijk Wonen. We verzoeken het college om direct contact met hen op te nemen om zo ook kennis te nemen van de brief en samen met Rijswijk Wonen tot een oplossing te komen. Kan het college daar toezegging op geven?

2. In deze flat wonen allerlei mensen, ook uit risicogroepen. Zo ook de moeder van de heer Elsinger. Is het college het met Onafhankelijk Rijswijk eens dat deze mensen onnodig in gevaar zijn gebracht en dat de coronamaatregelen niet in acht lijken te zijn genomen? Zo ja, welke consequenties zijn er voor Rijswijk Wonen en/of de bedrijven die de werkzaamheden hebben uitgevoerd?

3. Welke actie gaat u ondernemen om te voorkomen dat dit soorten zaken doorgang vinden, al dan wel of niet met voorzorgsmaatregelen?

4. Welke actie gaat u ondernemen om de bewoners van de flat te informeren, gerust te stellen en/of in contact te brengen met een gezondheidsorganisatie die hen kan informeren over signalen die wijzen op corona?

Romy de Man