Afgelopen maandag 28 mei 2018 heeft Onafhankelijk Rijswijk schriftelijke vragen gesteld over de ambitie van het Rijk en het college om huizen van het gasnet af te krijgen. Een onderwerp dat ons de komende jaren druk bezig zal houden, aangezien het doel is om in 2040 compleet gas-loos te leven.  Om zover te komen, zullen ingrijpende veranderingen plaats moeten vinden. Dat geldt met name voor bestaande bouw. Onafhankelijk Rijswijk vraagt zich daarom af: wat gaat de gemeente Rijswijk doen voor haar inwoners om van gas los te komen?

Hieronder onze schriftelijke vragen:

Rijswijk, 28 mei 2018

In november 2009 besloot de gemeente Rijswijk om de woningbouwwijk RijswijkBuiten te realiseren zonder aardgas. Deze succesvolle aanpak is een visionaire beslissing gebleken. Inmiddels is deze aanpak ook overgenomen in het Rijksbeleid: de Wet Voortgang Energietransitie (VET) regelt dat de aansluitverplichting van nieuwbouw op het gasnet (beter te interpreteren als een verbod op aansluiting op het gasnet) vooralsnog per 1 juli 2018 gaat verdwijnen. Omdat de wet ook bepaalt dat een netbeheerder geen andere werkzaamheden mag uitvoeren dan nodig voor de uitvoering van de wettelijke taak, is dit feitelijk een gasverbod voor nieuwbouwwoningen.

Aangenomen mag worden dat alle nieuwbouw, waarvoor de bouwaanvraag na die datum wordt gedaan, niet meer wordt aangesloten op het gasnet.

Door de enorme bodemproblemen in de provincie Groningen heeft het kabinet besloten de aardgaswinning daar tot nul af te bouwen, en de invoering van de Wet VET te versnellen. Dit heeft niet alleen consequenties voor bouwers, maar ook voor burgers. In een gezamenlijke brief van Bouwend Nederlands, Aedes en NEPROM wordt hierover het volgende gezegd: “Het is geen kwestie van HR-ketel eruit en warmtepomp erin. Een warmtepomp vergt lage temperatuurverwarming, meer installatieruimte, meer ruimte buiten de woning (voor de buitenunit van de luchtwarmtepomp of voor de bodemlus) etc. Voor appartementsgebouwen vergt dit nog complexere en kostbare oplossingen zoals bijvoorbeeld een WKO-systeem met grondboring. Overhaast herontwikkelen van woningbouwplannen van gas naar aardgasvrij heeft als risico dat er fouten worden gemaakt, ook al omdat het om relatief nieuwe technieken gaat waar veel bouwers en installateurs nog maar zeer beperkte ervaringen mee hebben.”

De Rijswijkse ambitie, als we het jongste hoofdlijnenakkoord daaronder mogen scharen, is om in 2040 energie-neutraal te zijn. Dat is wat Onafhankelijk Rijswijk betreft een uitstekende ambitie, maar om dit doel te realiseren is meer dan alleen ambitie nodig, namelijk concrete maatregelen: maatregelen die elkaar kunnen ondersteunen en die de burger zo veel als mogelijk, in financieel opzicht, verlichting kunnen geven maar hen ook stimuleren zelf actie te ondernemen. Daarbij moet vooral niet vergeten worden dat de ambitie zich niet alleen richt op nieuwbouw, maar ook op bestaande bouw en infrastructuur.

Onafhankelijk Rijswijk stelt daarom de volgende vragen artikel 44 aan het college:

  1. Heeft het college inmiddels onderzocht welke mogelijkheden er naast de bestaande duurzaamheidslening zijn om Rijswijkse burgers in bestaande woningen te ondersteunen als zij bereid zijn om te investeren in duurzaamheidsmaatregelen (met het beoogd doel van gas los te komen)? Zo ja, welke zijn dat?
  2. Rijswijk heeft een hoog percentage sociale woningbouw. Heeft het college al met woningbouwcorporaties gesproken over welke maatregelen zij denken te gaan nemen om hun woningen “aardgasloos” te maken in de periode tot aan 2040?
  3. Is het college bereid om meer stimuleringsmaatregelen (waaronder maar niet beperkt tot subsidies op aankoop of installatie) voor Rijswijkse burgers te creëren om afkoppeling van het gasnet mogelijk te maken?
  4. Is het college bekend met een proef in de gemeente Heerhugowaard, waarbij een woningbouwcorporatie, bouwbedrijf, energienetbeheerder en financier samenwerken om de beoogde duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren?
  5. Zou de gemeente Rijswijk bereid zijn om met de woningbouwcorporaties in gesprek te gaan om een soortgelijke proef te faciliteren? Zo niet, waarom dan niet?
  6. De afschrijvingstermijn van het Huis van de Stad wordt in de voorlopige berekeningen opgerekt tot 40 jaar. Dat is (ver) voorbij de horizon van de bovengenoemde duurzaamheidsambities en het afsluiten van het gasnet. Hoe beïnvloeden deze zaken de investeringsplannen en de business case voor het Huis van de Stad? Heeft de gemeente al concrete maatregelen gepland, calculaties gemaakt, en deze meegenomen in de berekeningen rondom de businesscase?
  7. Meer algemeen gesteld: Heeft de gemeente inmiddels zelf initiatieven genomen of plannen gemaakt om gemeentelijke gebouwen aardgasvrij te maken? Heeft de gemeente al zicht op de financiële consequenties daarvan?

Fractie Onafhankelijk Rijswijk,

Romy de Man