Jong Onafhankelijk Rijswijk

Afgelopen donderdag 29 maart 2018 werd Romy de Man geïnstalleerd als raadslid namens Onafhankelijk Rijswijk. De partij levert daarmee het jongste raadslid af, en zij is daarmee ook de jongste fractievoorzitter sinds het aantreden van de partij in de Rijswijkse gemeenteraad, 32 jaar geleden.

Romy de Man geinstalleerd als raadslid van de Rijswijkse gemeenteraad - Onafhankelijk RijswijkRomy de Man, de nummer 2 op de kieslijst van Onafhankelijk Rijswijk, nam gisteren haar stoel in in de Rijswijkse gemeenteraad. De Man over haar aantreden: “Ik was direct na verkiezingen heel stellig in de gedachte dat ik dit niet alleen zou willen. Maar binnen het team leeft enorm de drive om dingen in positieve zin te veranderen in Rijswijk. Daarnaast hebben we met elkaar besloten dat we dit als team organiseren.” De Man is trots op wat de partij tijdens de campagne heeft bereikt: “We hebben hard gewerkt en er zijn genoeg mensen die dat zien. Zo ontvingen we van veel collega-politici complimenten over de opleving van Onafhankelijk Rijswijk, het goede inhoudelijke programma, de uitstraling en natuurlijk het jonge team! Vrijwel niemand had nog verwacht dat wij zo’n sterke campagne zouden voeren in zo’n korte tijd. De stemmen die we wel hebben gekregen (ruim 1100) zijn voor zo’n 90% opgehaald door de nieuwe mensen. Dat belooft veel goeds. Ik zal vol trots en vol energie plaatsnemen als fractievoorzitter voor het nieuwe Onafhankelijk Rijswijk!”

Voormalig lijsttrekker Rob Korbijn ziet af van het raadslidmaatschap. Korbijn trekt zijn conclusies uit de teruggang van  circa 1800 naar 1100 stemmen, en het bijkomende verlies van 1 raadszetel. Korbijn: “Het is wat mij betreft niet meer dan passend dat ik geen zitting neem in de raad. Onder mijn lijsttrekkerschap is Onafhankelijk Rijswijk er niet in geslaagd om voldoende stemmen vast te houden, om een tweede zetel te behouden. Het behoud van twee zetels is voor mij altijd de ondergrens geweest om mijn eigen prestatie aan af te meten. Dat is op een haar na, nog geen 40 stemmen, niet gelukt. Maar het betekent voor mij geen vertrek. Ik blijf actief betrokken bij de Rijswijkse politiek, de fractie en als bestuurslid van de vereniging Onafhankelijk Rijswijk.”

Voorzitter van het bestuur van de vereniging Onafhankelijk Rijswijk, Dick Jense junior, blijft onverminderd enthousiast over de koers van de partij. Jense jr.: “Het doel is altijd geweest om in de afgelopen jaren een nieuwe ‘merkwaarde’ aan de partij te geven. Die missie is wat mij betreft al grotendeels geslaagd. Er staat een geweldig jong en gemotiveerd team. Ik proef bij hun dezelfde passie, betrokkenheid en motivatie om een verschil te willen maken, die zo’n 35 jaar geleden voor Wolter Fischer en Dick Jense senior de reden was om Onafhankelijk Rijswijk op te richten.” Jense jr. geeft aan in de achtergrond door te werken aan het bij elkaar brengen van de versnipperde lokale partijen in Rijswijk: “Met het vertrek van de oude garde verliest de gemeenteraad in één klap ruim 200 jaar aan ervaring, een unicum, maar eenzelfde periode aan vastgeroeste persoonlijke verstandhoudingen. Die ‘reset’ geeft ruimte voor nieuwe relaties met een fundamenteel andere basis: op basis van verbinding op de inhoud, zoekend naar overeenkomsten in plaats van persoonlijke verschillen van inzicht. Ik heb al gemerkt dat die behoefte ook sterk aanwezig is onder de jongelui van de andere lokale partijen. In de achtergrond werk ik er samen met vertegenwoordigers van andere partijen aan, om lokale politiek over vier jaar weer als een hecht samenwerkende eenheid te kunnen presenteren.”