RijswijkBuiten - projectkaart - Onafhankelijk Rijswijk

De NS doet onderzoek naar de haalbaarheid van een station in RijswijkBuiten. Daarmee wordt een stap gemaakt naar realisatie van de voornemens die begin dit decennium onder verantwoordelijkheid van oud-wethouder Jense (Onafhankelijk Rijswijk) werden ontwikkeld.

Wie het verkiezingsprogramma van Onafhankelijk Rijswijk van dichtbij gelezen heeft, weet dat we erg begaan zijn met het onderwerp ‘bereikbaarheid’. Het onderwerp maakte dan ook jarenlang deel uit van de wethouders-portefeuille van oud-wethouder Dick Jense. Als toenmalig verantwoordelijke voor verkeer & vervoer en milieu & duurzaamheid heeft hij in overleg met ProRail de inpassing van een optie om een station te realiseren in RijswijkBuiten reeds uitonderhandeld. Het staat daarom ook nog altijd expliciet opgenomen in ons verkiezingsprogramma.

Jense: “Als gemeente vonden we het destijds al logisch dat RijswijkBuiten een integraal onderdeel van het spoornetwerk zou worden. In de lengte van de onderdoorgang van het spoor is daarom op initiatief van de gemeente door ProRail (red.: de spoorweg infrastructuur beheerder) rekening gehouden met de mogelijheid om perrons tussen de sporen te maken op deze locatie.”

Fractievoorziter van Onafhankelijk Rijswijk, Romy de Man, is blij met het voorgenomen onderzoek van NS. De Man: “De huidige OV-ontsluiting is met de komst van de bus 51 in 2018 wel iets verbeterd, maar nog geen groot succes te noemen. Met het openbaar vervoer naar je werk vanuit RijswijkBuiten is geen aantrekkelijke optie. Als we in Rijswijk iets kunnen betekenen voor onze nieuwe inwoners, dan is het wel met een trein- of Lightrail-verbinding.”

De Man realiseert zich dat het verdere initiatief bij de NS ligt, maar hoopt wel dat de wethouder (Lugthart) zich actief opstelt. De Man: “We weten nog niet in hoeverre de gemeente een rol heeft in het onderzoek. Als wethouder Lugthart nog niet in contact staat met de NS over dit onderzoek, dan willen we hem vragen dit vooral te doen. Onafhankelijk Rijswijk zal hem ook aanmoedigen om positieve invloed te blijven uitoefenen op dit proces, en ons snel en tijdig te informeren over verdere ontwikkelingen.We moeten er met elkaar voor zorgen dat het niet bij goede voornemens blijft. Daar is heel RijswijkBuiten bij gebaat!”