Onafhankelijk Rijswijk en VVD Rijswijk doen dringende oproep aan College en Raad: stop project Huis van de Stad per direct!

20 april jl. ontving de raad een brief van het college waarin duidelijk werd dat de “onvoorziene ontwikkelingen” (asbest en slechtvalken) een kostenplaatje met zich meebrengen van tenminste 4 miljoen euro. Een flinke tegenvaller, al bij de eerste werkzaamheden. Voor OR en VVD echter niet onvoorzien. Te verwachten bouwtechnische tegenvallers en een gebrek aan vertrouwen in de rekensommen van het College waren destijds redenen voor OR en VVD om tegen dit plan te stemmen.

Onafhankelijk Rijswijk en VVD Rijswijk roepen de raad en het college daarom op om per direct te stoppen met het project “Huis van de Stad”.

Rijswijk verkeert al in een zeer slechte financiële positie, met een te kort van 5 miljoen in 2019 en een te kort van 3 miljoen in het eerste kwartaal van 2020, nog buiten de uitgaven en de wegvallende inkomsten in verband met de Coronacrisis. Het doorgaan met een miljoenenproject als deze met alle denkbare risico’s brengt de financiële positie van Rijswijk nog verder in het geding.

Onafhankelijk Rijswijk

Romy de Man

VVD Rijswijk

Coen Sledderin