20 maart jl. hebben we het bericht ontvangen dat de bouw van Het Huis van de Stad vertraging oploopt door de volgende “onvoorziene” ontwikkelingen: 1. Er is (meer) asbest gevonden in het gebouw. 2. De slechtvalken hebben zich weer genesteld in de stadhuistoren.

Bijzonder is dat het college dit bestempeld als “onvoorziene ontwikkelingen” terwijl men al lang wist dat de slechtvalken zich nestelen in de toren en sterker nog; Romy de Man heeft hier tijdens de laatste raadsvergadering nog naar gevraagd! En daarnaast is het algemeen bekend dat dit gebouw vol zit met asbest. Hier is ook al eerder onderzoek naar gedaan, maar blijkbaar niet grondig genoeg. Dit zijn dus geen onvoorziene ontwikkelingen, maar ingecalculeerde risico’s welke tijdens de besprekingen van Het Huis van de Stad altijd zijn weggewuifd door het college.

Onafhankelijk Rijswijk heeft het college al die tijd al gewaarschuwd: stop met dit prestigeproject! Het loopt uit de hand. En binnen 2 maanden nadat de eerste werkzaamheden zijn begonnen, krijgen we al bericht van zogenaamde onvoorziene ontwikkelingen. Ontwikkelingen die ongetwijfeld zullen leiden tot hogere kosten voor het bouwen van het Huis van de Stad. Het college heeft nog geen idee hoeveel vertraging de bouw op zal lopen of hoeveel dit ons gaat kosten. Dit moet, logischerwijs, eerst worden onderzocht. Maar ook dat kost tijd en geld.

Ons is in ieder geval weer duidelijk geworden dat dit prestigeproject willens en wetens door is gedrukt en dat dit vele malen duurder zal uitvallen dan u en ons allen is voorgehouden.