Na het lezen van het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe Rijswijkse college, overheerst een gevoel van verbazing. Niet over de inhoudelijke kwaliteit van het stuk, maar voornamelijk over het gebrek daaraan. Het stuk is gebrekkig en onsamenhangend geschreven: het woord ‘duurzaam’ is krampachtig als voegmiddel gebruikt om de verkiezingsprogramma’s van GL, D’66, VVD en Wij aan elkaar te lijmen. Ook vinden wij dat enkele belangrijke thema’s inhoudelijk te weinig zijn uitgewerkt en ontbreken uitwerkingen van belangrijke onderwerpen. Tot slot geeft het stuk geen blijk van financiële verantwoording.

Voornoemde bevindingen worden in de oppositie breed gedeeld. Onafhankelijk Rijswijk is van mening dat de onderhandelende partijen hiermee weinig blijk geven van het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid. Door zelf geen invulling te geven aan de kaders worden ook eerder gemaakt beloftes aan kiezers niet ingevuld. De uitwerking van de thema’s Jongeren, Starterswoningen, In de Bogaard en het Huis van de Stad (publicitair de belangrijkste thema’s tijdens deze verkiezingen!) ontbreken vrijwel volledig.

BvR, GBR, PvdA, CDA, RB en Onafhankelijk Rijswijk bieden een gezamenlijk ondertekend statement aan tijdens de raadsvergadering van 15 mei, waarin zij aangeven op dit moment geen deel te willen nemen aan de geplande raadsconsultatie en graag een nader uitgewerkt akkoord tegemoet zien.