Sportcomplex Burgemeester Elsenlaan - Onafhankelijk Rijswijk

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 16 oktober werd er gestemd over het extra budget voor de sporthal aan de Burgemeester Elsenlaan. Onafhankelijk Rijswijk stemde tegen een verhoging van het budget. Die stem was bedoeld om een krachtig signaal af te geven: het college stapt weer té gemakkelijk over de bezwaren van de ouders van kinderen op Rijswijkse scholen. Kinderen moeten onnodig veel over straat. Dat gaat ten koste van onderwijstijd en de veiligheid van kinderen.

Fractievoorzitter Romy de Man: “We zijn niet blij met deze verhoging, omdat er in de vorige collegeperiode te overhaast te werk is gegaan. In het onvolledige plan is men een aantal cruciale punten gewoonweg vergeten, waaronder maatregelen voor duurzaamheid. Dus omdat bestuurders hun werk onzorgvuldig doen, worden Rijswijkers opgezadeld met een ruim 30% hoger kostenplaatje, en mogen hun kinderen nog steeds onverantwoord vaak en ver over straat voor de gymlessen.”

Bezwaren van ouders niet meegenomen in plannen

Onafhankelijk Rijswijk vindt dat de bezwaren van ouders tegen de gymles in de nieuwe sporthal niet serieus worden genomen. De Man: “Het oorspronkelijke onvolledige plan leidde tot de zojuist goedgekeurde verhoging van 4,6 miljoen euro. De medezeggenschapsraden van de omliggende scholen vroegen ons om het voorstel om gebruik te maken van de nieuwe sporthal als gymzaal opnieuw te overwegen op basis van een aantal principiële bezwaren. Die bezwaren gingen over honderden verloren onderwijsuren en de veiligheid van kinderen op straat. Bezwaren die Onafhankelijk Rijswijk bij het vaststellen van de oorspronkelijke begroting in 2017 ook al heeft aangekaart met een stemverklaring.”

Alternatieven

Onafhankelijk Rijswijk hoopt dat wethouder Lugthart serieus zijn best zal doen om de zorgen van ouders te adresseren, en meer doet dan alleen het toegezegde gesprek met de scholen. De partij blijft pleiten voor een gymzaal dichter bij de scholen, liefst bij de scholen zelf. De Man: “Het extra budget voor de sporthal is goedgekeurd door een meerderheid van de gemeenteraad. Dat heeft natuurlijk een belangrijk voordeel: nu kan men echt aan de slag om de sporthal te realiseren, wat fijn is voor alle sportverenigingen. Maar Onafhankelijk Rijswijk pleit nog steeds voor een gymzaal bij de scholen zelf. Aangezien volgens wethouder Lughthart de scholen “niet naar deze sporthal hoeven”, zijn wij heel benieuwd welke (onuitgesproken) alternatieven de wethouder dan in gedachten heeft. Het behoudt van de Van Zweedenhal misschien? Een gymzaal bij de nieuwe Brede School Rembrandtkwartier? Dit onderwerp is te belangrijk om niets mee te doen, dus we dringen er bij de wethouder op aan om serieuze alternatieven te onderzoeken. Onafhankelijk Rijswijk blijft dit dossier in ieder geval kritisch volgen. Hopelijk ligt er dan binnenkort wél een volledig en goed onderbouwd integraal plan, dat wél rekening houdt met de veiligheid en de kostbare onderwijstijd van onze kinderen. Onafhankelijk Rijswijk zal zich er in elk geval daadkrachtig voor inzetten!”