Regelmatig duiken nieuws- en social-mediaberichten op over de slechte staat van onderhoud van sommige Rijswijkse fietspaden. Onafhankelijk Rijswijk vindt dat de gemeente moet voorkomen dat slecht onderhoud valpartijen of ernstiger ongevallen veroorzaakt. Daarom stelden we het college van burgemeester en wethouders vandaag de volgende schriftelijke vragen.

Rijswijk, 9 augustus 2018

Artikel 44 vragen m.b.t. het onderhoud van de fietspaden

Geacht college,

Woensdag 8 augustus zag ik een oudere man in zijn scootmobiel op de weg rijden i.p.v. het fietspad omdat het fietspad er zo slecht aan toe is. Ook zijn ons enkele ongevallen bekend waarbij de slechte staat van een fietspad een rol heeft gespeeld. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen wil Onafhankelijk Rijswijk graag antwoord op de onderstaande vragen.

  • Is het college bekend met de slechte staat waar sommige fietspaden in verkeren? Zo ja, is er al nagedacht over een oplossing om dat op korte termijn op te lossen?
  • Zijn er bij uw college ongevallen gemeld die zijn veroorzaakt door de slechte staat van fietspaden? Zo ja, om hoeveel ongevallen gaat het en zijn daarbij letsels ontstaan?
  • Is het college het met Onafhankelijk Rijswijk eens dat het onderhoud van fietspaden minstens net zo belangrijk is als het onderhoud van wegen en trottoirs? Zo niet, waarom dan niet?
  • Hoe vaak per jaar wordt er regulieronderhoud uitgevoerd aan fietspaden en acht u dat voldoende?
  • Wordt er snel en adequaat gereageerd wanneer er een melding komt over een slecht/gevaarlijk fietspad? Aan wat voor een termijn moeten we dan denken?
  • Zijn de fietspaden die er het slechtst aan toe zijn bekend bij het college? Zo niet, wanneer is die kennis er dan wel?

Namens de fractie van Onafhankelijk Rijswijk,
Romy de Man