Binnenkort start de gemeente Rijswijk met de herinrichting van de Delftweg als fietsstraat. Met het oog op het groeiende aantal verkeersongevallen in Rijswijk, kijkt Onafhankelijk Rijswijk met een kritische blik naar deze ontwikkeling.

Dat een herontwikkeling van de Delftweg nu plaatsvindt is een logische stap, omdat ook andere voorzieningen langs de Delftweg gelijktijdig worden aangepakt: de trambaan moet worden aangepast, water- en gasleidingen moeten worden vervangen en de oever van de Vliet moet worden aangepakt. De Delftweg wordt ingericht als een zogenaamde fietsstraat. Dat is een fietsroute waarop ook auto’s zijn toegestaan. Dat is een ontwikkeling waar Onafhankelijk Rijswijk niet onverdeeld positief tegenover staat. Het betekent namelijk dat fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer met elkaar worden vermengd (Onafhankelijk Rijswijk is daarvan geen voorstander). In de bestaande situatie zijn fietsers veiliger, omdat het fietsverkeer is gescheiden van het gemotoriseerd verkeer middels een eigen fietspad. Daaraan komt met de omvorming van de weg tot fietsstraat een einde.

Uit onderzoek is gebleken dat een fietsstraat een weg niet altijd veiliger maakt. Daarvoor zijn een aantal redenen te noemen:

  • Een fietsstraat is altijd van asfalt. Het asfalt nodigt uit tot harder rijden.
  • Fietsstraten liggen normaal gesproken in verblijfsgebieden (boulevard, woongebied etc.) De Delftweg daarentegen is een vrijwel rechte, doorgaande weg, met daaraan gelegen ‘grote’ voorzieningen zoals o.a. de Rijswijkse golfbaan en restaurant Niven. Dat betekent dat de aanwezigheid van auto’s een zekerheid is.
  • Fietsers worden door gemotoriseerd verkeer vaker ervaren als een obstakel/hindernis op de weg. Auto’s mogen immers 35 km/uur, maar een gemiddelde fietser haalt zo’n 15 km/uur. Eventuele inhaalacties dragen niet bij aan een veiliger situatie. Verder wijst het onderzoek uit dat het werkelijke gedrag van automobilisten op fietsstraten vaak niet overeenkomt met het gewenste gedrag.
  •  Ook de snelheid van bromfietsen (45 km/uur) is een serieus gevaar voor fietsers.

Onafhankelijk Rijswijk nam contact op met de Rijswijkse afdeling van de Fietsersbond. Zij staan (net als Onafhankelijk Rijswijk) positief tegenover de ontwikkeling van een meer fiets-georiënteerde verkeerssituatie, maar konden geen inhoudelijke reactie geven op de genoemde onderzoeksresultaten met betrekking tot de verkeersveiligheid van een fietsstraat. Onafhankelijk Rijswijk kijkt daarom met een kritische blik naar de nieuwe verkeerssituatie. De partij wil dat de verkeersveiligheid op de Delftweg na herinrichting zorgvuldig wordt gemonitord, en dat voldoende snelheidsbeperkende elementen in de weg worden aangebracht, om de veiligheid van fietsers op de Delftweg beter te borgen. Ook moet tijdig worden ingegrepen, als blijkt dat de veiligheid van fietsers in het geding is. Of de geplande herontwikkeling de algemene verkeersdoorstroming en -veiligheid op de Delftweg ten goede komt, zal volgens Onafhankelijk Rijswijk nog moeten blijken.