Dinsdag 8 oktober 2019 was er een presentatie of beeldvormende sessie over het Rijswijks parkeerbeleid. Waar men dacht het te hebben over de door het college gepresenteerde Parkeernota en de mogelijkheden om het huidige beleid te verbeteren, werd het een avond waarbij de partijen opnieuw de parkeerproblemen moesten benoemen. Iets wat in het Forum en de Raad meermaals is gedaan door vrijwel elke partij. De meeste oppositiepartijen hadden geen zin in deze misleidende show, en verlieten daarop de zaal.

De PvdA, VVD en Rijswijks Belang zijn vertrokken nadat zij hun ongenoegen hebben geuit. Sander Fischer is namens Onafhankelijk Rijswijk nog even blijven zitten. Sander: “We wilde onze zorgen over het proces uitspreken en kijken hoe dit zich zou ontwikkelen. We moesten onze zorgen over de parkeerproblemen noteren. Dit waren onze zorgen:

– Het is een veel te lang proces

– We zijn constant zetten aan het herhalen

– Na jaren van discussie is nog altijd niet de daad bij het woord gevoegd

– Aangenomen moties verdwijnen in de kast en wordt niets mee gedaan

Nadat alle partijen hun zorgen hadden geuit, heb ik gevraagd wat er precies met alle opgehaalde informatie gedaan wordt. Het antwoord luidde “Dat is voor de wethouder.” Op dat moment hebben we bedankt en zijn we vertrokken.”

Sander vervolgt: “De wethouder kent de problemen, bezwaren en zorgen. Dit hebben we tot in den treuren besproken tijdens meerdere forum- en raadsvergaderingen. We vinden het dan ook belachelijk dat er ruim anderhalf uur wordt uitgetrokken, met een ongetwijfeld niet goedkope externe partij, om wederom de problemen, bezwaren en zorgen op te noemen. Hier is de raad niet voor, hier zijn dat soort avonden niet voor. We zijn dan ook erg teleurgesteld in de werkwijze van dit college, een college waarbij de helft van de partijen destijds dit soort manieren van “schijn participatie” hekelde en zelfs boycotte. Het moge duidelijk zijn dat het laatste woord nog niet is gerept over het parkeerbeleid of deze werkwijze.”

Onafhankelijk Rijswijk heeft in november 2017 een motie ingediend voor minimaal één uur gratis parkeren rondom winkelgebieden. Deze motie is aangenomen, maar bijna 2 jaar later is deze motie nog altijd niet uitgevoerd. Hier was ook weinig van terug te lezen in de parkeernota die men hoopte te bespreken. Sander: “We zijn inmiddels al bezig met de voorbereidingen voor de 2e “verjaardag” van onze motie. Ludiek, maar eigenlijk is het niet om te lachen. We hebben meerdere excuses gehoord waarom het nog altijd niet is uitgevoerd: De winkeliers willen het niet (wat niet klopt!), we moeten wachten tot de evaluatie (die is al geweest, nog steeds niets), we nemen het mee in de parkeernota (ook niet gebeurd). Ongehoord dat de raad zo wordt geschoffeerd! De wethouder moet nu echt snel in actie komen en de daad bij het woord voegen. Niet alleen voor onze motie, maar voor het gehele parkeerbeleid. Dat is hij de Rijswijkers verschuldigd.”