Donderdag 7 juni heeft Onafhankelijk Rijswijk schriftelijke vragen gesteld n.a.v. het onderstaande verhaal van Rijswijker Harry de Jonge. Hij kwam erachter dat de WOZ-waarde van zijn woning niet klopt, waarna hem door een taxateur names de gemeente verteld wordt dat er een fout zit in de berekening voor de WOZ-waarde! Een constatering waar de gemeente vervolgens geen woord meer over rept als men de belasting wil innen. Wij vragen ons af: hoe lang zit deze fout al in het systeem? En hoeveel Rijswijkers zullen hierdoor nog meer gedupeerd zijn? We hopen dat het college hier op korte termijn antwoord op zal geven!

ONAFHANKELIJK RIJSWIJK

Artikel 44 vragen

Naar aanleiding van onderstaand relaas op social media, verzoekt onze fractie om inhoudelijke tekst en uitleg. In elk geval een antwoord op onderstaande vragen.

1) Hoe zijn de verschillen verklaarbaar (in dit geval) in het nadeel van betrokkene?

2) Klopt het dat het betreffende rekenmodel een fout bevat?

3) Klopt het dat hierover niet gesproken mag worden en zo ja, waarom is dat?

4) Lopen meerdere woningbezitters het risico te worden of te zijn benadeeld door bovengenoemde fout? Zo ja, hoe lang is daarvan dan al sprake?

5) Wat is de bemoeienis van de taxateur nadat de gemeente een gecorrigeerd bedrag heeft vastgesteld?

6) Hoe kan het dat de taxateur, in discussie met bezwaarmaker verklaart “niets in ons systeem te kunnen vinden”?

7) Waarom negeert de gemeente Rijswijk de opvatting van de Nationale Ombudsman en de Rekenkamer over het halsstarrig vasthouden van overbodige cq onterechte eisen voor de mogelijkheid om in bezwaar te gaan? Graag een gemotiveerde uitleg.

Namens de fractie,

Romy de Man

Het verhaal van Harry de Jonge
Woz oplichting.
Na ontvangst van de WOZ aanslag van dit jaar viel mij op dat “vergelijkbare woningen” welke mijn buren zijn en in een grotere woning wonen en een grotere tuinoppervlakte tienduizenden euro’s goedkoper waren ingeschaald.
Hier klopte dus iets niet. Op jacht naar gegevens vertelde de taxateur van de gemeente mij dat in het reken model een fout zat. Wat kon hij niet zeggen en mocht hij niet zeggen. Op mijn verhaal dat ik dat dan ga opvragen via een WOB verzoek, vertelde hij mij dat ik die dus niet ging krijgen. (lekker transparant Gemeente)
Dus dan maar op jacht naar gegevens via een W.O.B. verzoek, bij afwijzing zou dit flink kunnen gaan escaleren, maar binnen de gestelde termijn kreeg ik de gegevens, en hieruit bleek dus inderdaad dat voor zowel de inhoud als oppervlakte totaal verkeerde bedragen stonden, ik had dus gelijk.
Dus dan bezwaar ingediend voor 2018, maar wacht eens al die jaren hiervoor dan. Dus ook van de 5 voorgaande jaren en de jaren daarvoor bezwaar ingediend.
Op 18 Mei ontving ik voor 2018 de verlaging zoals ik had voorgesteld. Vandaag 6 Juni belt een taxateur op dat hij voor 2018 niet het voorgestelde bedrag kan goedkeuren.
HUH ???
Ik heb als een beslissing voor 2018 hoor. !!!
Nee hoor, ik kan in ons systeem niets vinden.
Pfffff.
Joh, hou hier over op, ik heb al een beslissing, maar hoe zit het met de voorgaande jaren. ?
Vertelt hij dat je moet voldoen aan de 20 procent eis etc etc.
en daar voldoe ik niet aan.
Ten eerste is het dus een fout van jullie, meneer van de Gemeente Rijswijk, en zowel de Nationale Ombudsman als de rekenkamer vinden dat men niet verplicht is om halsstarrig vast te houden aan dit soort eisen voor bezwaar.
Maar goed, men maakt dus een fout en je kan het niet hersteld krijgen. Nu heb ik het donkerbruine vermoeden dat ik niet de enige ben in mijn wijk, want er staan nog zeker 60 vergelijkbare woningen. Ook deze worden dus gedupeerd. Het gaat niet om een wereld bedrag, 35 Euro Gemeente, 85 Euro regionale belasting groep en 150 Euro inkomsten belasting. Totaal 270 Euro voor ieder jaar, 12 jaar lang !!!!
Ik ben dus opgelicht voor 3.240 Euro, want als ik mijn geld terug vraag aan de Gemeente krijg ik dat niet, terwijl hun de fout maken.
Hoe is de slogan ook al weer van deze gemeenteraad ?
Samen doen we het, toch.
Dit wordt samen naar de rechtbank, dit wordt samen op TV, dit wordt samen in de krant.