Verkenner Van der Tak - Onafhankelijk Rijswijk

Beter voor Rijswijk (BVR) mag ook de aankomende vier jaar naar de oppositiebanken. Als het aan de informateur ligt, is er geen draagvlak te vinden voor een coalitie over (lokaal) rechts. Zelf vindt BVR dat geen recht doen aan de uitslag. De partij van demissionair wethouder Van der Meij, Gemeentebelangen Rijswijk (GBR), hield in 2014 BVR ook buiten het college. In ruil daarvoor mochten toen de SP en GroenLinks aanschuiven. Toch stelt Van der Meij nu in een online betoog dat BVR niet kan worden gepasseerd bij de collegevorming. Is het opportunisme of welgemeende sympathie van Van der Meij? Politieke ‘mastodonten’ blijven het imago van lokaal blijven ondermijnen en zien de essentie van de vertrouwenscrisis niet, waar men met elkaar de lokale politiek in heeft gestuurd. Alleen door hand in eigen boezem te steken, krijgt de burger het vertrouwen in de lokale politiek terug.

‘De voortzetting van huidig beleid’, zo onderbouwt VVD fractievoorzitter Sleddering de keuze van Van der Tak. Volgens BvR-senior Ger Kruger gaat zich een ‘links drama’ voltrekken. BvR-oprichter Ed Braam zegt niets te begrijpen van die uitsluiting, en waarschuwt op Facebook voor een herhaling van de geschiedenis (ter referentie: Onafhankelijk Rijswijk werd in 2002 met 10 zetels buiten een college van landelijke partijen gehouden). Braams’ voortdurende pogingen om BVR als lokaal alternatief voor de PVV te positioneren, leverden hem al een principiële uitsluiting op van D’66. D’66 lijsttrekker Dolmans lichtte het statement inhoudelijk nader toe, door zich openlijk af te vragen of een campagne gebaseerd op stemmingmakerij (Casanova), valse hoop (HAP) en betuttelend beleid (kauwgomoverlast) een positieve bijdrage heeft geleverd aan het imago van BvR als serieuze coalitie-partner.

Demissionair wethouder Van der Meij (Gemeentebelangen Rijswijk) gooit plots het roer om en kiest de kant van BvR, nu voor zijn partij geen rol in een nieuw college is weggelegd. “Laat de grootste partijen van onze gemeenteraad nu eens inzichtelijk maken waar de verschillen liggen en waarom deze niet overbrugbaar kunnen zijn.” Het wankelende dossier ‘Huis van de Stad’ in 2017 en de Stadsvisie, beiden onder verantwoordelijkheid van Van der Meij tot stand gekomen, werden gesteund door BVR. Het feit dat die steun kwam toen  de GBR-fractie geen meerderheid in de raad meer had, is voor Van der Meij aanleiding om te stellen dat BvR bestuurlijke verantwoordelijkheid wil dragen. Dit pleidooi werd door BvR vanzelfsprekend vol lof ontvangen.

Bovenstaande zet aan tot nadenken. Bijval zoeken in je teleurstelling over de mogelijke (en waarschijnlijke) college-samenstelling, is een gesprek in de kantlijn van een veel groter thema: het imago-probleem van de lokale partijen. Lokale politici hebben een rookgordijn van misinformatie gecreëerd, waardoor niemand meer ziet wat zich echt afspeelt en wat er echt toe doet. Een grote berg van overbodig nieuws, persoonlijke onenigheden en discussies, die feiten en werkelijkheid onzichtbaar heeft gemaakt. Landelijke partijen gedijen beter op de prestaties van hun grote broers en zussen, dan dat zij worden beoordeeld op lokale prestaties. En dat terwijl iedereen de dagelijkse ‘lasten’ van die prestaties ondervindt: parkeren, straatverlichting, groenbeleid, onverantwoordelijk subsidiebeleid, gaten in de begroting van sociaal beleid enz. Het lokale blok was te druk met het bestrijden van zichzelf. Door de versnipperde uitkomst slaagt men er nu niet in om een positie te verwerven als college-partner. Het dreigende faillissement van de lokale politiek kan alleen voorkomen worden door ons in de komende jaren te richten op samenwerking: het doorbreken van oude patronen en het begraven van oud zeer. Onafhankelijk Rijswijk heeft zelf daarin de eerste stappen genomen, en wat onze partij betreft kan verjonging zich bij alle(!) lokale partijen niet snel genoeg doorzetten.  Laat jonge mensen zich richten op inhoudelijke samenwerking en verbinding, zodat stigma’s en oud zeer geen rol meer spelen. Steek hand in eigen boezem: geef de burger het vertrouwen in lokale partijen terug!