De nieuwe fietsstraat aan de Delftweg leidt nu al tot veel klachten van bewoners van de Delftweg en passanten. Onafhankelijk Rijswijk sprak voor de aanpassingen in maart 2018 al van de mogelijke risico’s van een dergelijke oplossing. Die risico’s lijken nu werkelijkheid te worden.

Fietsers klagen over hard rijdende auto’s die vlak langs hen rijden. Voetgangers klagen over een gebrekkig trottoir dat plotseling eindigt. Automobilisten klagen over fietsers die midden op de weg rijden. Er blijken onvoldoende verkeersborden te zijn geplaatst om verkeer op de snelheid en de regels van de nieuwe situatie te wijzen. Drempels blijken onvoldoende hoog te zijn om het verkeer voldoende af te remmen. Wij zijn ter plekke gaan kijken en bevestigen de situatie: de verkeersveiligheid op de Delftweg is er niet op vooruit, maar juist achteruitgegaan. Onafhankelijk Rijswijk zal de situatie onder de aandacht brengen bij de verantwoordelijk wethouder, Björn Lugthart.