Vanaf maandag 17 februari kun je je op de website van de Gemeente Rijswijk aanmelden voor de jaarlijks inter-professionele bijeenkomst van de gemeente Rijswijk. Deze bijeenkomst Opvoeden en Opgroeien in Rijswijk is op dinsdag 18 maart van 15.00 tot  ca. 18.00 uurin wijkcentrum Stervoorde te Rijswijk

Dit keer dansen we niet, maar gaan we aan de slag met samenwerken en verbinden van het jeugd- en onderwijsbeleid in Rijswijk. Na een inspirerende lezing kun je tijdens werksessies actief meedenken en meedoen aan afspraken over samenwerking en verbinding.  Ook kun je hernieuwd kennismaken met andere professionals en kennisnemen van elkaars werkzaamheden.

Het programma

Vanaf 15.00 Inloop en aanmelden

15.30 uur Inspirerende lezing over samenwerken in systemen

16.00 uur Deelname aan werksessie naar eigen keuze

17.15 uur Samenvatting door dagvoorzitter

17.30 uur Sta-tafelgesprekken met hapje/drankje

18.00 uur Uitdelen goodies

Werksessies

Per thema van ons jeugd- en onderwijsbeleid is een interactieve werksessie ingericht. Een ervaren  gesprekleider nodigt je uit om niet alleen mee te denken en te praten, maar ook om concrete afspraken te maken.

De onderwerpen zijn:

  • Een goede start: effectief samenwerken en communiceren
  • Een brede ontwikkeling: Er zit systeem in
  • Optimale schoolcarrière: de rol van schoolmaatschappelijk werk in de toekomst
  • Zorg en begeleiding:  naar een adequaat voorzieningenniveau
  • Een eigen plek: samenwerken en verbinden met de doelgroep zelf, de kinderen.

Meer informatie over de inhoud van deze werksessies staat straks op de internet-tool.

Sta-tafelgesprekken

Bij binnenkomst kun je aangeven welke gespreksonderwerpen jou interesseren. Op basis hiervan matchen wij jou met andere professionals en wijzen je een staftafel toe. Aan het eind van de bijeenkomst kun je dan met die professional(s) dieper op het door jou gekozen onderwerp in of een afspraak maken.

Goodies

Als deelnemer krijg je een kaartje waarop je invult wat jij aan een andere professionals wilt geven. Dit kan een advies zijn, een folder, je verzint het zelf. Als deelnemer ontvang je een goodie-bag én mag je een kaartje uitkiezen. Wij hopen dat wij op deze manier een inspirerende, zinvolle en positieve bijeenkomst hebben.

We zien je inschrijving graag tegemoet. Vanaf maandag 17 februari kan je je hier inschrijven.

Meer informatie verkrijgbaar bij Thea Zandveld, tzandvel@rijswijk.nl, (070) 326 11 83

Bron: Gemeente Rijswijk