Volgens Onafhankelijk Rijswijk staat het als een paal boven water: goede zorg moet voor iedereen toegankelijk en bereikbaar zijn en blijven. Voor een relatief grijze gemeente als Rijswijk zijn goede, realistische en haalbare oplossingen nodig. Een huisartsenpost is een sympathiek, maar volgens de huisartsenpost SMASH zelf geen realistisch idee. Onafhankelijk Rijswijk wil niet dat de kwaliteit van de zorg omlaag gaat, en ook niet dat de kosten voor zorg omhoog gaan. Zorg moet niet alleen bereikbaar, maar ook betaalbaar blijven.

Onafhankelijk Rijswijk sprak op 4 februari met de voorzitter van de raad van bestuur van de huisartsenpost voor Rijswijkers (Smash), Dr. Robert W. Jansen. Hij gaf aan dat een huisartsenpost die niet naast een ziekenhuis ligt, niet realistisch is. Ook legde hij duidelijk uit hoe bepaald wordt waar een huisartsenpost gevestigd wordt. Jansen: “De honderden huisartsen die in de regio Haaglanden hun avond-, nacht- en weekeinddiensten diensten bij Smash hebben ondergebracht, bepalen in gezamenlijkheid via de Deelnemersraad (waarin voor ieder van de 5 Smash regio’s 3 vertegenwoordigers dus 15 bestuurlijk actieve huisartsen zitting hebben) op welke locaties Smash een huisartsenpost plaatst.” Ook bevestigde Jansen dat een huisartsenpost bij voorkeur bij een ziekenhuis met spoedeisende hulp wordt gevestigd. Jansen: “Daarbij wordt zowel de bereikbaarheid voor de patiënten als ook de mogelijk colocatie met een … ziekenhuis afgewogen. Dit wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) overigens sterk aanbevolen.”

Rijswijkers zitten qua spoedeisende hulp (SEH) in de buurt wel goed: we zijn omsloten door grote ziekenhuizen met een SEH-afdeling inclusief huisartsenpost (voor weekend- en avondhulp). In zowel Den Haag (Westeinde, Bronovo en Haga) als Delft (RDG) zijn ziekenhuizen met spoedeisende hulp gevestigd. Voor sommige bewoners in Den Haag is de reisafstand naar een SEH verder dan voor de ‘verste Rijswijker’. En gegeven het wegennet in Den Haag: zeker niet sneller bereikbaar!

Toch bevindt Rijswijk zich in een bijzondere situatie: het aantal inwoners van 65 jaar en ouder ligt in Rijswijk (22,5%) hoger dan het landelijk gemiddelde (18,5%). Mensen in die leeftijdsgroep maken ruim 2x zo vaak gebruik van acute zorg als mensen in de categorie van 5 jaar tot 65 jaar. Het is dus uitermate belangrijk voor Rijswijk dat acute zorgvoorzieningen voor mensen in die leeftijdscategorie binnen handbereik blijven.

Onafhankelijk Rijswijk wil dat zorg nog dichter bij de inwoners komt. Maar we moeten we wel realistisch blijven: zorg moet ook betaalbaar blijven. Onlangs sloot in Leidschendam (MCH Antoniushove) de SEH. Zelfs toen de gemeente aandrong op blijven en de haalbaarheid van een ‘light-post’ onderzocht, werd geconcludeerd dat het aantal bezoekers te laag is. Het is duidelijk dat er een organisatie-vraagstuk op tafel ligt rondom zorg in de buurt, waarvoor realistische oplossingen moeten worden gevonden. Dat moet volgens Onafhankelijk Rijswijk in de volle breedte worden bekeken (zoals wij dat met wel meer dingen doen). Dat wil zeggen: niet alleen het uitbreiden van het aantal curatieve voorzieningen onderzoeken, ook moet worden ingezet op preventie en vroege signalering. Dit kan onder andere door het de kennis van ziekte-symptomen onder mantelzorgers te vergroten (denk aan voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen etc.), of door prikkels te introduceren voor woon-/zorginstellingen om preventie en vroege signalering te stimuleren.

Bij echte oplossingen voor zorg hoort ook eerlijkheid: dat er in Den Haag SEH’s uit de grond gestampt worden en inwoners van Rijswijk niet voor spoedeisende hulp naar Delft mogen, zijn klinkklare leugens.

Update 15 maart 2018: dit artikel is een bewerking van ons artikel d.d. 16 januari, waarbij de reactie van Jansen (Smash) is toegevoegd, alsmede is toegevoegd de bekendmaking van wethouder Björn Lugthart dat hij (vanuit zijn functie als wethouder voor volksgezondheid) koerst op gesprekken met de huisartsenpost in Delft, om ook deze voor Rijswijkers bereikbaar te maken.