Onafhankelijk Rijswijk zal geen kieslijst indienen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Het zal de eerste keer zijn sinds de eerste deelname van de partij in 1986, dat inwoners van de gemeente Rijswijk Onafhankelijk Rijswijk niet op hun stembiljet zien staan bij de verkiezingen voor de gemeenteraad.

Hoewel de partij zichzelf niet volledig opheft, ziet zij momenteel geen heil in een politiek vervolg op basis van de huidige tendens in de Rijswijkse politiek. In samenspraak met (voormalig) leden van de partij zal zij zich in de komende periode omvormen tot een denktank en netwerkorganisatie van lobbyisten, die zich inzetten voor het maatschappelijk belang van alle inwoners van Rijswijk.