MijnGemeente APP

Onafhankelijk Rijswijk constateert dat de terugkoppeling die burgers krijgen over meldingen, die zijn doen met de MijnGemeente app (iPhone en Android), niet altijd voldoende is. Meldingen blijven soms ‘hangen’ op een status “in behandeling” of lijken zonder enige opvolging te worden afgesloten. We stelden hierover schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Onafhankelijk Rijswijk is van mening dat goede communicatie over (de status van) meldingen, mensen motiveert om meldingen te doen met de MijnGemeente app. Hier ligt wat ons betreft een goede kans voor een nieuw college om de dienstverlening richting burgers te verbeteren!

Steeds meer mensen maken gebruik van de MijnGemeente app. De app is een handig kanaal om met behulp van een smartphone een melding te doen over misstanden in de openbare ruimte. Denk aan een verlaten of verwoest voertuig, zwerfafval, een ‘verdwaalde’ winkelwagen etc. Foto erbij, locatie erbij, en de gemeente heeft alle noodzakelijke details om direct in actie te komen. Dat zou je dan tenminste denken. Maar de praktijk blijkt weerbarstiger.

Onafhankelijk Rijswijk hoort van veel inwoners van Rijswijk – en ervaart zelf – dat er niet op elke melding actie wordt ondernomen. Nu is dat in sommige gevallen begrijpelijk (niet elke melding is bedoeld voor de gemeente), maar tegelijkertijd blijft afdoende communicatie soms achterwege, bijvoorbeeld over de reden van afwijzing of sluiting van de melding. Melders weten in dat geval niet of hun melding nu is behandeld, of om welke reden de melding is gesloten.

Echter, een onderbuikgevoel is niet voldoende om een oordeel te vellen. Onafhankelijk Rijswijk wil graag weten van het college hoe het precies zit. Daarom vroegen we hen naar o.a. het aantal zaken dat wordt behandeld, en het aantal dat zonder opvolging wordt gesloten. Ook vroegen we waarom over de afhandeling niet duidelijker wordt gecommuniceerd, en vroegen we of het college van plan is om dit ook te gaan verbeteren.

Als de gemeente graag wil dat meer mensen gebruik (blijven) maken van deze eenvoudige manier van melden van misstanden in de openbare ruimte, dan zou het wat ons betreft helpen als zij hier ook beter en zorgvuldiger mee omgaan. Dat motiveert ook de burger om meldingen te blijven doen!