Onafhankelijk Rijswijk is blij dat er nu eindelijk goed gesproken wordt over het Museum Rijswijk. Donderdagavond 28 juni werd tijdens de forumvergadering stevig gedebatteerd over de toekomst van het museum. We betreuren echter dat de discussie niet was gericht op de werkelijke hamvraag: is het museum nog wel levensvatbaar? Onafhankelijk Rijswijk heeft geen onderbouwing die deze vraag volmondig met “Ja” beantwoordt.

Onder verantwoordelijkheid van wethouder Borsboom werd er de afgelopen jaren aangemodderd door het museumbestuur, zonder dat er concrete sturing was. Dat leidde vorig jaar al tot de aanstelling van een interim directeur, die orde op zaken moest stellen. Die interim directeur heeft inmiddels een begroting neergelegd, die een stijgende lijn laat zien. Daarbij stelt wethouder Borsboom in een raadsvoorstel dat een lening wordt verstrekt die ‘het liquiditeitsprobleem oplost tot het moment waarop het museum weer in een situatie is gekomen waarin de exploitatie volledig kostendekkend is en de lening kan worden afgelost.’ Maar een goede onderbouwing voor het bereiken van die situatie ontbreekt in elk stuk.

Er wordt gesuggereerd dat de bezoekersaantallen sterk zullen stijgen. Hoe het museum dat voor elkaar krijgt, is ons een raadsel. Men verwacht pas in 2021 in de plus te komen, met een schamele € 818,- , ongeveer 0,1% van het bedrag wat het museum moet terugbetalen als de gemeente instemt met het raadsvoorstel om naast de subsidie van €420.000, ook een lening van €750.000 te verstrekken. Sommige partijen in de Rijswijkse gemeenteraad scharen zich achter het idee dat een horecagelegenheid het enige is wat het museum nog kan redden. Maar het lijkt Onafhankelijk Rijswijk een buitengewoon slecht plan om een gesubsidieerde culturele instelling enkel in leven te houden, door deze oneerlijke non-culturele concurrentie te laten voeren op de lokale (vrije!) horeca-markt in Oud Rijswijk – nota bene in een ‘prime A location’ waar elke ondernemer een moord voor zou doen! Dan financieren we als gemeente pas écht de verkeerde dingen.

Laten we voorop stellen dat Onafhankelijk Rijswijk het museum niet graag ziet vertrekken. Maar we zijn wel van mening dat goed moet worden gekeken naar waaróm het fout gaat met dit museum, en wat daaraan kan worden gedaan zonder ‘zomaar’ ruim 4 ton subsidie en een lening van 7,5 ton te verstrekken. De nu in de visie opgenomen activiteiten geven daarover namelijk geen duidelijkheid. Wethouder Borstboom heeft tijdens de laatste verkiezingscampagne meermaals herhaald (o.a. tijdens het Roze Raadsdebat en het Cultureel debat) dat kunst “gewoon moet”. Dat is een redenatie waar Onafhankelijk Rijswijk ver in mee kan gaan, maar niet tegen elke prijs, en zeker niet op kosten van de inwoners…