Donkere wolken pakken zich samen boven Rijswijk

Op 14 april werden we opgeschrikt door een raadsinformatiebrief met financiële resultaten van de gemeente Rijswijk. Over het boekjaar 2019 is een negatief resultaat behaald van 5,3 miljoen en op de programmabegroting 2020 is nu al een tekort van 3 miljoen euro ontstaan, nog buiten de effecten van de Coronacrisis om.

Vandaag kwam daar nog een onheilspellend bericht bovenop. Waar Onafhankelijk Rijswijk zich al jaren de enige roepende in de woestijn voelt, lijkt haar voorspelling nu steeds meer uit te komen. Het Huis van de Stad is een ondoordacht, risicovol plan gebaseerd op enkel emoties.

Op 22 maart 2020 berichten we u over de ‘onvoorziene omstandigheden’ waarover het college de raad berichtgeving gaf. We zetten onze vraagtekens bij de omschrijving ‘onvoorziene omstandigheden,’ dit waren namelijk ingecalculeerde risico’s! Het college gaf aan nader onderzoek te verrichten en zo spoedig mogelijk met verdere informatie te komen.

Vandaag bracht het college de raad opnieuw op de hoogte in een informatiebrief. Het asbestprobleem blijkt groter te zijn dan verwacht en de werkzaamheden voor het heien zijn uitgesteld door de aanwezigheid van de slechtvalken in de klokkentoren. Geschatte extra kosten, 4 MILJOEN! En ook hier doet ons al vermoeden dat dit niet toereikend is en een grove, te lage schatting is, gemaakt op een zeer korte termijn.

Het college komt op korte termijn met een raadvoorstel maar benoemt alvast drie mogelijke scenario’s:

1. Extra krediet met handhaving oorspronkelijk plan fase 1+2

2. Definitief schorsen werkzaamheden fase 1, gedeeltelijk ontbinden overeenkomsten en inzetten op het in het vervolg opnieuw uitvragen van gecombineerde fase 1 en 2.

3. Definitief schorsen werkzaamheden fase 1, ontbinden overeenkomsten en beëindigen van de ontwikkeling Huis van de Stad.

U zult begrijpen dat Onafhankelijk Rijswijk de definitieve berekeningen voor de scenario’s nog afwacht, maar zal strijden voor beëindigen van dit enorm risicovolle ‘prestigeproject.’ We stemden tenslotte niet voor niets tegen fase 1 en het voorbereidingskrediet van fase 2.

Zoals beloofd, we houden u op de hoogte en komen snel met aanvullende informatie. We zullen het college kritisch aan de tand voelen over dit dossier, de ontstane situatie en het raadsvoorstel dat zij ons op korte termijn zullen aanbieden rondom de mogelijke scenario’s.

De fractie