BvR ontmaskerd als xenofoob - Onafhankelijk Rijswijk

Dit is een opiniërend stuk vanuit fractie en bestuur van Onafhankelijk Rijswijk.

Lokale afkeer is eigenbelang

We zagen het al aankomen. Voormalig Onafhankelijk Rijswijk raadslid Braam mocht van “Groot Inspirerend Roerganger” Geert Wilders geen partij onder de vlag van de PVV starten in Rijswijk. Uit onvrede startte hij enkele maanden geleden zijn eigen protestbeweging: Beter voor Rijswijk. Een protestbeweging die zich in al haar uitingen vooral tégen het beleid en handelen van Onafhankelijk Rijswijk wethouder Dick Jense richt, en zich tot nu toe maar bar weinig laat horen over argumenten vóór een beter Rijswijk. Dat dat ook niet lekker wil lukken, bleek gisteravond nog maar eens in het debat in wijkcentrum Stervoorde, waar Braam stotterend niet veel verder kwam dan wat algemeenheden over jeugdbeleid en een toelichting op de oorzaak van zijn overgewicht – dit laatste overigens tot groot genoegen van de eigenhandig opgebrachte applaus-machine.

En als je dan weinig tot niets aan inhoudelijke standpunten aan de debattafel kunt inbrengen, dan maak je van je Facebook-pagina een stroom van “kijk eens hoe wij er voor de Rijswijkers zijn”. De strategie is vrij simpel:

  • Je fotografeert je aanwezigheid bij elk publiek initiatief – niet te bescheiden, dus consumptie verplicht;
  • Je haakt aan bij een bestaand initiatief, waar anderen het grondwerk voor je hebben gelegd (actie SP en Gemeentebelangen);
  • Je doet alsof het jouw verdienste is dat een overduidelijk problematisch thema in de gemeenteraad aan de kaak gesteld wordt (parkeerprobleem Oud Rijswijk);
  • Je pakt een algemeen thema op waar geen weldenkend mens tegen is of zou kunnen zijn (de borstkankerbus);
  • En, last but not least: je zaait angst over vreemdelingen.

De manifestatie van dat laatste heeft overigens even op zich laten wachten. Heel even had het er de schijn van dat Beter voor Rijswijk de kans zou aangrijpen om zich als inhoudelijk lokale partij te manifesteren, die wat kon bijdragen aan de discussie over voor Rijswijk echt belangrijke thema’s. Bij het samenstellen van zijn lijst kwamen er een aantal interessante namen van jonge mensen naar voren. Maar de werkelijkheid blijkt anders. Ook hier is het PVV-principe leidend. Deze partij wordt gerund door Braam. En in plaats van zijn partijleden zich goed te laten verdiepen in inhoudelijk thema’s om zo op inhoud als sterke opponent uit de discussie te komen, kwam deze week een heel ander beeld naar voren.

Zelfverzonnen statistieken en feiten

In een poging om zichzelf enige geloofwaardigheid toe te dichten,  kwam Braam de afgelopen dagen met  statistieken op de proppen. “20% omzetdaling voor winkeliers in Oud Rijswijk door afsluitingen. Dat maak je nooit meer goed!” kopte Braam op Facebook. Niet alleen vroegen wij ons af waar de 20% vandaag kwam, tegelijkertijd vroegen we ons af: 20% ten opzicht van wat? December 2013? Logisch, dat was de decembermaand. Je weet wel, die van grote vriend Sinterklaas en kerstmis. In januari gaat de hand op de knip voor veel gezinnen. 20% ten opzichte van vorig jaar? Nog niet heel verbazingwekkend. Vorig jaar zag de economie er heel anders uit. Ook wij snappen dat er effect van de afsluiting merkbaar is – vooral omzet van incidentele aankopen worden nu misgelopen. Mensen komen er niet langs, dus zullen minder snel denken “oh ja, ik had nog even … nodig”. Door de beperkte bereikbaarheid wijken mensen iets eerder uit naar andere winkelcentra. We zullen eens bij wat bevriende winkeliers in Oud-Rijswijk navragen wat de werkelijke(!) effecten zijn. We hopen dat zij die net zo paraat hebben voor ons als voor Braam. De roep om actie van Braam kwam overigens  een paar dagen voordat de afsluiting voor het grootste deel alweer werd opgeheven.

Speerpunten zonder toelichting

Het begon op 29 januari met de speerpunten die Braam op de Facebook-pagina van zijn club plaatste. “Geen moskee in Rijswijk!”. Geen idee waar ‘ie de bouwplannen voor een moskee in Rijswijk vandaan haalt. “Geen Haagse leerlingen op Rijswijkse scholen!”. We vragen ons af wie de twee-derde van de leerkrachten ontslaat, omdat ze vervolgens geen werk meer hebben door de leegloop. Of hoe hij denkt dit verbod te handhaven: paspoort-controle aan de entree? “Er moet een nieuw dierenasiel komen”. Zouden wij heel erg voor zijn. De vraag is alleen: wie gaat dat betalen? “Geen subsidie meer naar niet-Rijswijkse instellingen”. Dit is ook geen gemeentelijk beleid. We vroegen ons gelijk af hoe Braam aankeek tegen subsidie aan Rijswijkse instellingen, met voornamelijk Haagse leden. Open vraag. En hoe ‘ie het z’n ledenlijst zou gaan vertellen – als we de Facebook-pagina’s mogen geloven toch voor bijna 75% (we verzinnen het niet!) aanhanger van ADO Den Haag (gelukkig is die amateur-trainer Steijn eindelijk opgehoepeld!) of in het bezit van een groen-geel hart. En de lijst van speerpunten gaat nog wel even door. Maar vooral het feit dat hier keihard op de man gespeeld wordt, wekt bij ons stevige weerzin op. En voor het geval u zich afvraagt waarom u deze speerpunten niet kunt terugvinden op de Facebook-pagina van BvR: “het grote verwijderen” is Braam niet vreemd. Maar het collectief geheugen van het internet is onfeilbaar.

Van parkeerprobleem naar Polenprobleem

In stadsdeel Laak werd per maandag (onofficieel) het belanghebbenden parkeren ingevoerd. Er was sprake van een ware leegloop van de Haagse wijk, en de Rijswijkse parkeerplaatsen moesten het direct ontgelden. Niet illegaal, maar zeker ook niet wenselijk. Braam plaatste 27 foto’s op Facebook, waarvan 18 Poolse kentekens, 1 taxi en 8 foto’s van 2 busjes van uitzendbureaus. Niets nieuws, natuurlijk: in Laak wonen veel Poolse arbeidsmigranten die hun parkeerheil nu in Oud Rijswijk zoeken. Arbeidsmigranten die doorgaans hard werken voor een schamel inkomen (en daarom in de betaalbare Haagse wijken wonen), en door hun lage tarieven maar wat graag worden ingehuurd door ‘ons Nederlanders’ van alle inkomensklasses. Het is daarom hoogst verbazingwekkend dat deze mensen, die voor velen toch juist de oplossing voor een probleem zijn, nu worden aangemerkt als probleem. Braam ontkent in alle toonaarden dat het vreemdelingenangst betreft. De beelden en teksten bij de foto’s spreken voor zich en laten een heel ander beeld zien.

Ger Kruger (voormalig Onafhankelijk Rijswijk) doet daar nog een behoorlijke schep xenofobie (vreemdelingenangst) bovenop. “Tel daarbij op mogelijk honderden Poolse auto’s die voorzien zijn van Nederlands kenteken”, was zijn bijdrage aan de fotoreportage van Braam. “Een slecht sprekende buitenlandse vrouw parkeerde haar auto op het Julialaantje, ze had geen idee dat ze in Rijswijk stond met haar oude auto. Je zou er maar wonen.” Maar de xenofobie van Kruger had zijn hoogtepunt nog niet bereikt. Dat hoogtepunt kwam vandaag, in het interview voor het online video-journaal van de Telegraaf. Zijn omschrijving van Laak: “De wijk kent veel Oost-Europese bewoners, veelal niet legaal”. Onze klomp is gebroken. Wie houdt nu nog vol dat dit om een parkeerprobleem draait voor Braam en Kruger? Kan iemand ons vertellen hoe dit beter is voor Rijswijk? Zijn dit de mensen waar we straks een inhoudelijk het debat mee moeten voeren?

Een tegengeluid

Wij vinden het tijd voor een helder tegengeluid. En we wikkelen er geen doekjes om. Laten we de politiek in Rijswijk vooral inhoudelijk professioneel houden.  Zodat we gesprekken kunnen voeren over serieuze thema’s. Een overleg waarin we parkeerproblemen kunnen scheiden van de overlast van arbeidsmigranten. Waar we alle thema’s bij kop en kont durven beetpakken, zonder er bij voorbaat een oordeel over te vellen, een mening over hebben of er een taboe op rust. Een omgeving waarin we dingen weloverwogen en met respect voor elkaar doen, in plaats van onszelf te overschreeuwen en op te roepen tot burgerprotesten en haat naar niet-Rijswijkers. De Rijswijkse politiek biedt u keuze genoeg. Maar laat een ding duidelijk zijn: Braam en zijn partij horen daar wat ons betreft niet bij.