2019 - Onafhankelijk Rijswijk

Onafhankelijk Rijswijk wenst u een heel gezond, gelukkig en voorspoedig 2019!

Het verkiezingsjaar 2018 was als een ‘harde reset’ voor Onafhankelijk Rijswijk. Doordat op een haar na geen restzetel werd bemachtigd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, kwam Romy de Man (als jongste raadslid) als vertegenwoordiger namens onze partij in de Rijswijkse gemeenteraad. We hadden gehoopt op een andere uitkomst, maar we zijn tot op het bot gemotiveerd om onze stem te laten gelden! En dat is ook het afgelopen jaar zeker gelukt. De sleutel tot dat succes? Samenwerken.

Succes, vraagt u? Reken maar! We konden ons geen verkiezingsjaar herinneren waarin zo’n groot aantal onderwerpen van het partijprogramma werd gerealiseerd of geagendeerd. Ons verkiezingsprogramma voor de periode 2018 – 2022 is geen ‘puntenlijstje’ vol problemen, maar staat juist vol (mogelijke) oplossingen. Dat dit goeie ideeën zijn zien we terug in het college-werkprogramma, waarin veel van die oplossingsrichtingen zijn overgenomen. Daar zijn we met elkaar erg trots op.

Geen volledige opsomming, maar enkele highlights van het afgelopen jaar. Eindelijk lijkt er een meerderheid te ontstaan in de gemeenteraad om het onoverzichtelijke parkeerbeleid te vereenvoudigen. Op sportpark Irene is een nieuw clubhuis gerealiseerd, dat dienst kan doen als Clubhuis/buurthuis van de Toekomst. Er is brede steun gevonden voor ondertunneling van de Beatrixlaan (of omleiding van het verkeer) – de schonere lucht is een lang gekoesterde wens van Onafhankelijk Rijswijk, die al in 2012 door toenmalig wethouder Jense werd geagendeerd. We gaan kijken naar herinrichting van het Bogaardgebied, o.a. met woonopties voor starters en ouderen. We gaan subsidies beter verdelen, in plaats van tonnen aan in 1 festival te spenderen. Als gemeente realiseren we nieuwe scholen, nieuwe sportaccommodaties, nieuwe speeltuinen, en hebben we ambities om nog veel meer voor Rijswijk en haar inwoners te doen!

Toch kan er in 2019 nog veel beter. Het financieel management van het college is niet op het juiste niveau – nog te vaak wordt de raad gevraagd om extra geld voor niet-voorziene uitgaven. Kinderen moeten 2x in de week over straat voor gymlessen, omdat scholen niet over eigen voorzieningen kunnen beschikken. Sportclubs moeten financieel gestimuleerd worden, bijvoorbeeld door de kwijtschelding van de onroerende zaakbelasting (OZB). Samen met andere partijen willen we graag nadenken over goede, passende, logische en realistische oplossingen voor al dit soort zaken. Als het aan Onafhankelijk Rijswijk ligt, nodigen we iedereen uit om daarbij verkiezingsprogramma als ‘receptenboek’ te blijven gebruiken. Want een mooier Rijswijk maken we samen, en daar werken wij ook in 2019 met liefde aan mee!