Artikelen door Dick Jense

‘Stille annexatie’ aan de Sammersweg?

“Den Haag gaat tientallen woningen bouwen in Rijswijk”. Die kop prijkt fier op de website van het Algemeen Dagblad, ad.nl.  Onafhankelijk Rijswijk en andere partijen zijn niet geïnformeerd over de plannen van de Haagse wethouder. Fractievoorzitter Romy de Man ziet weer met lede ogen aan hoe Rijswijkse ambtenaren een loopje nemen met het bestuur, en […]

Algemene beschouwingen: “Positief saldo een sprookje”

Onafhankelijk Rijswijk gaf vandaag het college een dikke onvoldoende voor financieel beheer. Daarop kondigde fractievoorzitter Romy de Man een motie aan om een tolerantiegrens op projecten in te stellen, om zo te voorkomen dat projecten stuurloos uit de hand lopen.  Ook riep ze het college op om de kostbare plannen beter en in samenhang uit […]

“Gebrek aan gymzaal is onveilig en kost honderden uren onderwijs per jaar”

“De extra reistijd bedraagt (voorzichtige schatting) 30 minuten per gymles, een kwartier heen en terug. Bij het streven naar twee gymlessen per week gaat dit bij 1200 leerlingen om ten minste 1600 uren op schooljaarbasis die verloren gaan. Dit gaat ten koste van effectieve lestijd!” Zo stellen de medezeggenschapsraden van de basisscholen ’t Prisma, de […]

Romy ruimt op tijdens World Cleanup Day

Zaterdag 15 september 2018 was World Cleanup Day. Romy de Man heeft hier met een aantal collega-raadsleden enthousiast aan meegedaan, door van Winkelcentrum In de Bogaard tot aan het Wilhelminapark vuil op te ruimen langs de straat. Het raadslid van Onafhankelijk Rijswijk kijkt terug op een leuke en zeer productieve middag. Romy: “Het resultaat was […]

Onafhankelijk Rijswijk stelt vragen over onderhoud van Rijswijkse fietspaden

Regelmatig duiken nieuws- en social-mediaberichten op over de slechte staat van onderhoud van sommige Rijswijkse fietspaden. Onafhankelijk Rijswijk vindt dat de gemeente moet voorkomen dat slecht onderhoud valpartijen of ernstiger ongevallen veroorzaakt. Daarom stelden we het college van burgemeester en wethouders vandaag de volgende schriftelijke vragen. Rijswijk, 9 augustus 2018 Artikel 44 vragen m.b.t. het […]

€750.000 lening voor Museum Rijswijk – goed plan of niet?

Onafhankelijk Rijswijk is blij dat er nu eindelijk goed gesproken wordt over het Museum Rijswijk. Donderdagavond 28 juni werd tijdens de forumvergadering stevig gedebatteerd over de toekomst van het museum. We betreuren echter dat de discussie niet was gericht op de werkelijke hamvraag: is het museum nog wel levensvatbaar? Onafhankelijk Rijswijk heeft geen onderbouwing die […]

Mogelijk meer Rijswijkers gedupeerd door te hoge WOZ-waarde?!

Donderdag 7 juni heeft Onafhankelijk Rijswijk schriftelijke vragen gesteld n.a.v. het onderstaande verhaal van Rijswijker Harry de Jonge. Hij kwam erachter dat de WOZ-waarde van zijn woning niet klopt, waarna hem door een taxateur names de gemeente verteld wordt dat er een fout zit in de berekening voor de WOZ-waarde! Een constatering waar de gemeente vervolgens […]

Schriftelijke vragen ‘los van gas’

Afgelopen maandag 28 mei 2018 heeft Onafhankelijk Rijswijk schriftelijke vragen gesteld over de ambitie van het Rijk en het college om huizen van het gasnet af te krijgen. Een onderwerp dat ons de komende jaren druk bezig zal houden, aangezien het doel is om in 2040 compleet gas-loos te leven.  Om zover te komen, zullen […]