Artikelen door Dick Jense

Geen deelname Onafhankelijk Rijswijk aan verkiezingen gemeenteraad 2022

Onafhankelijk Rijswijk zal geen kieslijst indienen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Het zal de eerste keer zijn sinds de eerste deelname van de partij in 1986, dat inwoners van de gemeente Rijswijk Onafhankelijk Rijswijk niet op hun stembiljet zien staan bij de verkiezingen voor de gemeenteraad. Hoewel de partij zichzelf niet volledig opheft, ziet zij […]

Klachten over veiligheid nieuwe fietsstraat Delftweg

De nieuwe fietsstraat aan de Delftweg leidt nu al tot veel klachten van bewoners van de Delftweg en passanten. Onafhankelijk Rijswijk sprak voor de aanpassingen in maart 2018 al van de mogelijke risico’s van een dergelijke oplossing. Die risico’s lijken nu werkelijkheid te worden. Fietsers klagen over hard rijdende auto’s die vlak langs hen rijden. […]

2019 voor Onafhankelijk Rijswijk: meer samen doen met minder

Onafhankelijk Rijswijk wenst u een heel gezond, gelukkig en voorspoedig 2019! Het verkiezingsjaar 2018 was als een ‘harde reset’ voor Onafhankelijk Rijswijk. Doordat op een haar na geen restzetel werd bemachtigd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, kwam Romy de Man (als jongste raadslid) als vertegenwoordiger namens onze partij in de Rijswijkse gemeenteraad. We hadden gehoopt op een […]

‘Stille annexatie’ aan de Sammersweg?

“Den Haag gaat tientallen woningen bouwen in Rijswijk”. Die kop prijkt fier op de website van het Algemeen Dagblad, ad.nl.  Onafhankelijk Rijswijk en andere partijen zijn niet geïnformeerd over de plannen van de Haagse wethouder. Fractievoorzitter Romy de Man ziet weer met lede ogen aan hoe Rijswijkse ambtenaren een loopje nemen met het bestuur, en […]

Algemene beschouwingen: “Positief saldo een sprookje”

Onafhankelijk Rijswijk gaf vandaag het college een dikke onvoldoende voor financieel beheer. Daarop kondigde fractievoorzitter Romy de Man een motie aan om een tolerantiegrens op projecten in te stellen, om zo te voorkomen dat projecten stuurloos uit de hand lopen.  Ook riep ze het college op om de kostbare plannen beter en in samenhang uit […]

“Gebrek aan gymzaal is onveilig en kost honderden uren onderwijs per jaar”

“De extra reistijd bedraagt (voorzichtige schatting) 30 minuten per gymles, een kwartier heen en terug. Bij het streven naar twee gymlessen per week gaat dit bij 1200 leerlingen om ten minste 1600 uren op schooljaarbasis die verloren gaan. Dit gaat ten koste van effectieve lestijd!” Zo stellen de medezeggenschapsraden van de basisscholen ’t Prisma, de […]

Romy ruimt op tijdens World Cleanup Day

Zaterdag 15 september 2018 was World Cleanup Day. Romy de Man heeft hier met een aantal collega-raadsleden enthousiast aan meegedaan, door van Winkelcentrum In de Bogaard tot aan het Wilhelminapark vuil op te ruimen langs de straat. Het raadslid van Onafhankelijk Rijswijk kijkt terug op een leuke en zeer productieve middag. Romy: “Het resultaat was […]

Onafhankelijk Rijswijk stelt vragen over onderhoud van Rijswijkse fietspaden

Regelmatig duiken nieuws- en social-mediaberichten op over de slechte staat van onderhoud van sommige Rijswijkse fietspaden. Onafhankelijk Rijswijk vindt dat de gemeente moet voorkomen dat slecht onderhoud valpartijen of ernstiger ongevallen veroorzaakt. Daarom stelden we het college van burgemeester en wethouders vandaag de volgende schriftelijke vragen. Rijswijk, 9 augustus 2018 Artikel 44 vragen m.b.t. het […]