Artikelen door Dick Jense

Onafhankelijk Rijswijk eist actie parkeerbeleid van wethouder Verkeer

Dinsdag 8 oktober 2019 was er een presentatie of beeldvormende sessie over het Rijswijks parkeerbeleid. Waar men dacht het te hebben over de door het college gepresenteerde Parkeernota en de mogelijkheden om het huidige beleid te verbeteren, werd het een avond waarbij de partijen opnieuw de parkeerproblemen moesten benoemen. Iets wat in het Forum en […]

Memo Hoogvoorde

Rijswijk, 4 april 2019 Aan de gemeenteraad. “Huis van de Stad versus Hoogvoorde” Naast de veelal te summiere en onduidelijke informatie over het Huis van de Stad – al dan niet in voortgangsrapportages – zijn wij niet te spreken over de informatie die het college heeft verstrekt over de mogelijkheid om de gemeentelijke organisatie in […]

Plannen station RijswijkBuiten: “Nu ervoor zorgen dat het niet bij goede voornemens blijft!”

De NS doet onderzoek naar de haalbaarheid van een station in RijswijkBuiten. Daarmee wordt een stap gemaakt naar realisatie van de voornemens die begin dit decennium onder verantwoordelijkheid van oud-wethouder Jense (Onafhankelijk Rijswijk) werden ontwikkeld. Wie het verkiezingsprogramma van Onafhankelijk Rijswijk van dichtbij gelezen heeft, weet dat we erg begaan zijn met het onderwerp ‘bereikbaarheid’. […]

Klachten over veiligheid nieuwe fietsstraat Delftweg

De nieuwe fietsstraat aan de Delftweg leidt nu al tot veel klachten van bewoners van de Delftweg en passanten. Onafhankelijk Rijswijk sprak voor de aanpassingen in maart 2018 al van de mogelijke risico’s van een dergelijke oplossing. Die risico’s lijken nu werkelijkheid te worden. Fietsers klagen over hard rijdende auto’s die vlak langs hen rijden. […]

2019 voor Onafhankelijk Rijswijk: meer samen doen met minder

Onafhankelijk Rijswijk wenst u een heel gezond, gelukkig en voorspoedig 2019! Het verkiezingsjaar 2018 was als een ‘harde reset’ voor Onafhankelijk Rijswijk. Doordat op een haar na geen restzetel werd bemachtigd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, kwam Romy de Man (als jongste raadslid) als vertegenwoordiger namens onze partij in de Rijswijkse gemeenteraad. We hadden gehoopt op een […]

‘Stille annexatie’ aan de Sammersweg?

“Den Haag gaat tientallen woningen bouwen in Rijswijk”. Die kop prijkt fier op de website van het Algemeen Dagblad, ad.nl.  Onafhankelijk Rijswijk en andere partijen zijn niet geïnformeerd over de plannen van de Haagse wethouder. Fractievoorzitter Romy de Man ziet weer met lede ogen aan hoe Rijswijkse ambtenaren een loopje nemen met het bestuur, en […]

Algemene beschouwingen: “Positief saldo een sprookje”

Onafhankelijk Rijswijk gaf vandaag het college een dikke onvoldoende voor financieel beheer. Daarop kondigde fractievoorzitter Romy de Man een motie aan om een tolerantiegrens op projecten in te stellen, om zo te voorkomen dat projecten stuurloos uit de hand lopen.  Ook riep ze het college op om de kostbare plannen beter en in samenhang uit […]

“Gebrek aan gymzaal is onveilig en kost honderden uren onderwijs per jaar”

“De extra reistijd bedraagt (voorzichtige schatting) 30 minuten per gymles, een kwartier heen en terug. Bij het streven naar twee gymlessen per week gaat dit bij 1200 leerlingen om ten minste 1600 uren op schooljaarbasis die verloren gaan. Dit gaat ten koste van effectieve lestijd!” Zo stellen de medezeggenschapsraden van de basisscholen ’t Prisma, de […]