Feel Good Radio voelt toch niet zo lekker

We werden onlangs uitgenodigd om mee te doen aan een onderzoek naar Feel Good Radio. Dit onderzoek vroeg zich af hoe vaak wij luisteren naar die radio, wat we daarvan vinden en waar we behoefte aan hebben. Een prima onderzoek, zo op ’t eerste zicht.

Maar nu blijkt dat de eigenaar van (het door de gemeente Rijswijk gesubsidieerde) Feel Good Radio, Joey Koeijvoets,  een Rijswijks advocatenkantoor in de hand heeft genomen om deze onderzoeker (een vrijwilliger van de voormalige Stiching Omroep Rijswijk) te bedreigen met smaad en laster.

We betreuren deze gang van zaken ten zeerste. Niet in de laatste plaats omdat we grote vraagtekens hebben bij de zin en onzin van de ruim €34.000 euro die de gemeente jaarlijks naar mijnheer Koeijvoets overmaakt voor een uurtje live radio in de week en een handjevol likes per bericht op Facebook, maar vooral ook omdat we het schandalig vinden dat dhr. Koeijvoets het blijkbaar nodig vindt om (zonder te weten wat er met de resultaten van het onderzoek gebeurt) verdere duidelijkheid over de prestaties van zijn zender te verhullen met juridische dreigementen. Wat ons betreft is dat niet het type ‘vrijwilliger’ waar Rijswijk beter van wordt. Excuses zijn hier minimaal op zijn plaats, mijnheer Koeijvoets!

Update 3 juni 2017: er is wat onduidelijkheid ontstaan over de mate van ‘neutraliteit’ van het betreffende onderzoek. De enquete die voor dhr. Koeijvoets aanleiding gaf om zijn weg naar het advocatenkantoor te vinden, is als volgt opgesteld:

  1. Hoe vaak luistert u naar Feel Good Omroep Rijswijk?
  2. Welk programma van Feel Good Omroep Rijswijk  vindt u het best?
  3. Mist u een programma voor ouderen?
  4. Mist u een programma over sport?
  5. Ik stem af op de lokale omroep omdat ik dan alles te weten kom over onze stad
  6. Wilt u aangeven wat u vindt van de lokale omroep (goed, niet goed, kan beter)?
  7. Als u meent dat het beter moet, wat zou er dan moeten gebeuren?
  8. Het subsidiegeld voor de lokale omroep is een goede zaak?
  9. Wilt u aangeven wie u bent: M/V, leeftijd tot 20 jaar; Tussen 21 – 40, Tussen 41 -65, ouder dan 65.
  10. Wat wilt u nog kwijt over dit onderwerp?