Feel Good, Feel not so Good (deel 2)

Peter de Jong van Feel Good Radio voelde zich toch niet zo lekker na het lezen van onze eerdere berichtgeving en klom in de pen. Hij schreef een tranentrekkende brief aan de raad over het beschadigen van medewerkers, suggestieve enquetes, stemmingmakerij en leugens (zie de bijlage). Voldoende aanleiding voor ons om de details nog eens goed onder de loep te nemen. Deel 2 in de soap “Feel Good, Feel not so Good”.

Toch rook er iets niet fris aan die brief. In hun eerdere uitlatingen geven de heren Koeijvoets en De Jong (bij monde van de advocaat) hoog op over de opgebouwde merknaam en identiteit ‘Feel Good’. Maar in deze brief, die in moet spelen op de gewetens van alle raadsleden, is de branding niet toevalligerwijs verdwenen, en 100% vervangen voor ‘Stichting Omroep Rijswijk’. Een gevalletje identiteitscrisis? Weer lijkt het erop alsof de heren iets te verbergen hebben, dus werd het tijd voor uitgebreider onderzoek. En laat het u niet verbazen: dit gaat over geld…

We zijn het Handelsregister ingedoken. Stichting Omroep Rijswijk is gevestigd op een woonadres Mozartrode 27 in Zoetermeer. Google vertelde ons direct dat dit hetzelfde vestigingsadres is als Stichting Omroep Pijnacker-Nootdorp, dus daar keken we later ook naar. We zagen dat deze stichting weinig democratisch bestuurd wordt: de stichting staat onder alleenheerschappij (zelfstandige bevoegdheid) van ene Peter de Jong, geboren te Roosendaal (volgens zijn eigen Facebook-pagina ook Managing Director bij Omroep Rijswijk en zelfs CEO bij Omroep Pijnacker-Nootdorp). We scrolden voor de volledigheid even door de historie van bestuurders: dhr. Joey Koeijvoets werd medio 2015 uitgeschreven als secretaris in het bestuur van deze stichting. Overige bestuurders zijn de (volgens LinkedIn) tot 2014 werkzame Ralph Konijnendijk uit Delft (deze naam komen we straks nog een keer tegen) en Caroline de Frel, een buurvrouw die katjes kweekt en weggeeft (ze staat immers niet ingeschreven in het Handelsregister). Gek genoeg zijn andere bestuurders alleen gezamenlijk bevoegd. Welke noodzaak heeft de De Jong om zelfstandig (financiële) besluiten te nemen? We deden nog geen aannames.

We keken even verder naar onze volgende aanwijzing, en wat bleek: Stichting Omroep Pijnacker-Nootdorp – opererend onder dezelfde paraplu, Feel Good Media – is hetzelfde lot beschoren. Gevestigd in Zoetermeer op de Mozartrode 27, onder solo aansturing van de heer De Jong. Omdat we een gelijkenis vonden in het adres, hebben we daarop ook gezocht in het handelsregister. Interessant: op dit adres zijn ook gevestigd de Stichting Omroep Wassenaar en Stichting Omroep Leidschendam-Voorburg. In beiden is wederom de heer De Jong zelfstandig bevoegd bestuurder, maar (verrassend genoeg?) is dhr. Koeijvoets in beide stichtingen zelf de penningmeester. In beide stichtingen is ook dhr. Konijnendijk betrokken als secretaris van het bestuur. Dit heeft duidelijk het karakter van een doelmatige structuur van schijnbaar lokale stichtingen, die allemaal door een verzameling van drie personen worden gerund: De Jong, Koeijvoets en Konijnendijk. Maar goed: zou nog kunnen. Net.

Maar het verhaal is nog niet afgelopen. We volgden het ‘gouden pad’ naar Feel Good Media. Dit bevestigde onze vermoedens: oorspronkelijk gevestigd in Roosendaal (op het woonadres van dhr. De Jong), maar een eenmanszaak(!) van dhr. Joey Koeijvoets, sinds 1 april gevestigd op (jawel) een adres tegenover de Mozartrode 27, namelijk op nummer 14. Volgens de beschrijving in het handelsregister verdient dhr. Koeijvoets zijn geld met “Media advies en consultancy, verkoop van reclamezendtijd en exploitatie van een radio- en tv station.” Kortom: Joey Koeijvoets verdient door stations te ‘exploiteren’. En hij verdient geld met de inkomsten uit reclame, uitgezonden op de door publieksgeld gefinancierde stations. De rookwolken worden steeds dikker.

Het sluitstuk van dit onderzoek bevindt zich op hetzelfde adres. Die zoekopdracht naar adressen leverde ons een hoop waardevolle informatie op, dus dat deden we nog een keer. Op de Mozartrode nr. 14 (het adres van Feel Good Media) is een uitgeschreven bedrijf te vinden. Dat bedrijf heet “Feel Good Media” en is een Vennootschap onder Firma. Het zal u niet meer verbazen dat de vennoten in die firma heten Joey Koeijvoets en Peter de Jong. De oude handelsnaam van die Firma (voordat het een paraplu-bedrijfje werd voor de malversaties van Koeijvoets en De Jong): Feel Good Radio. Gevestigd in Roosendaal, in Rijswijk, in Zoetermeer (niet verrassend, aan de Mozartrode nummer 27, u weet wel, het adres waar ook al die stichtingen zijn geregistreerd) en wederom in Roosendaal. En in dit uitreksel van het Handelsregister wordt een en ander dan ook echt duidelijk: Mozartrode 27 is het huisadres van de heer De Jong, en Mozartrode 14 is het huisadres van de heer Koeijvoets. De Jong is zelfstandig bevoegd om te bepalen welke rekeningen door de stichtingen betaald worden vanuit de subsidiepotjes (we gokken dat die van Koeijvoets voorrang krijgen), ongetwijfeld tegen een meer dan riante bestuursvergoeding.

Wat ons betreft is het kristalhelder. Feel Good Media is een samenwerking tussen De Jong en Koeijvoets, bedoeld om vooral geld te verdienen. Via een constructie van stichtingen (die geen verplichting hebben om de boekhouding publiek te maken) worden uiteindelijk twee mensen betaald voor hun werk. Samen met Koeijvoets werkt De Jong al ruim 10 jaar aan het opbouwen van een conglomeraat van lokale subsidie-slurpende radiozendertjes. Een paar uurtjes radio per week hier, een paar uurtjes radio per week daar, en hop: tonnen aan subsidiegelden zijn zo bij elkaar geharkt uit de diverse subsidiepotjes. En als er moeilijke vragen gesteld worden over geld, stuur je een zielig en beledigd briefje naar de raad: Buma/Stemra, Ziggo-aansluitingen, licentiekosten, smaad en laster etcetera etcetera.  Ondertussen zijn  goedbedoelende vrijwilligers weggejaagd of weggepest, omdat ze niet in het format van Feel Good Media passen.

Maar een kloppende boekhouding overleggen is er niet bij. Verschuilen achter de nietszeggende antwoorden van het college van b&w (die slechts een echo zijn van de nietszeggende antwoorden van ‘Feel Good Media’) des te meer. Nou, heren: wij hebben het bewijs van uw goede wil, noch uw ambities om een passend lokaal aanbod te verwezenlijken, nog niet gezien. Uw commerciële intenties daarentegen zijn ons volkomen duidelijk. Dus totdat u zelf het tegendeel bewijst, zien wij in u en uw collega’s niet veel meer dan een verzameling subsidieschrapers die in onze regio onder de merknaam ‘Feel Good’ misbruik maken van fondsen die bedoeld zijn voor lokale media. Échte lokale media. In plaats van CEO’s

Het wordt tijd dat de Rijswijkse politiek wakker wordt, en Feel Good Media naar huis stuurt. Zodat het werk weer kan worden gedaan door echt betrokken vrijwilligers. We hebben overigens nog veel meer aanwijzingen die wijzen op de al eerder elders mislukte, maar aanhoudende verdachtheden die opduiken rondom de jarenlange samenwerking van deze heren. De rol en bijdrage van Konijnendijk is ons nog niet volledig helden. Daarnaast lijkt het erop dat de beantwoording van de vragen door het college geen volledig beeld geven van de hoeveelheden euro’s die deze subsidie-rovers binnenharken. Er lijkt dus nog een politiek bijsmaakje te zitten aan dit traject. Daarom overweegt Onafhankelijk Rijswijk een WOB-verzoek in te dienen. Kortom: wordt vervolgd in ‘Feel Good, Feel not so Good’ aflevering 3!

Met vriendelijke groet,

Onafhankelijk Rijswijk